IHRE KARRIERE BEI UNS

STRABAG JOBS

Blockchef, Mark och grundläggning

Bezeichnung:
Blockchef, Mark och grundläggning
Job-ID:
TO-2016-018638
Berufsgruppe:
Technisch
Einsatzbereich:
Züblin Scandinavia AB
Einsatz ab:
Snarast
Einsatzort:
Göteborg
Land:
Schweden
Berufserfahrung erforderlich:
Mehrjährige Berufserfahrung
Beschäftigungsausmaß:
Vollzeit
Allgemeines:
Züblin Scandinavia
Züblin Scandinavia AB (Züblin) är ett svenskt entreprenadbolag, helägt av det tyska Ed. Züblin AG med över 16.000 medarbetare globalt. Züblin har varit ettablerad på den svenska marknaden i 11år (grundades 2015 av nuvarande VD Pär Land). I Sverige är vi ca.130 anställda med kontor i Stockholm, Uppsala och Sundsvall med en omsättning runt 800-1.000 Mkr, en storlek som vi avser försöka ligga på årligen och i framtiden.
Ed. Züblin AG ingår i STRABAG koncernen med över 85.000 medarbetare.

Züblin arbetar med stora infrastrukturprojekt (300 Mkr till 2.000 Mkr), djupgrundläggning och specialborrning (1Mkr-30Mkr). När det gäller infrastrukturprojekt arbetar Züblin över hela landet och är specialiserad på komplicerade projekt gärna med besvärliga geotekniska förhållanden, föredagsvis i eller nära vatten. I de mindre grundläggningsarbetena, där vi är arbetar som rena underentreprenör, finns vår marknad huvudsaksvis i Stockholms/Mälardalsområdet samt runt Sundsvall.

Marieholmsprojektet (MTH)
MHT är Züblins största (och enskilt viktigaste) projekt på ca. 1.400 Mkr. Projektet startade 2014 och planeras att färdigställas oktober 2020. MHT är en del i Marieholmsförbindelsen, en tunnel under Göta älv för biltrafik. Trafikverket är beställare och projektet är en totalentreprenad. Tunneln är en så kallad sänktunnel, precis som den befintliga Tingstadstunneln någon kilometer nedströms. Tunnelelement produceras i en torrdocka som sedan skeppas ut och sänks ned på botten av Göta älv. På platskontoret i Göteborg sitter ca. 35 personer, en blandning av projektörer och byggledning. MHT är Züblins första entreprenad i Göteborg. Züblin har för avsikt att fortsätta utveckla marknaden runt Göteborg. Vill Du vara med och bygga en framgångsrik organisation i Göteborg är detta det rätta tillfället. MHT är ett av Sveriges mest tekniskt intressanta och komplicerade infrastruktur projekt.

Placeringsort
MHT, Marieholmsgatan 24
Zusatzinfo:
Vi söker en blockchef (BC) till Block, Mark och grundläggning. Att vara BC på MHT kan jämföras med att vara en traditionell projektchef på ett medelstort projekt. Som BC rapporterar du till produktionschefen, vilken är ansvarig för all produktion i projektet.

BC ansvarar för blockets planering och genomförande avseende kvalitet, ekonomi och tid. Du medverkar vid upphandling samt har dirketkontakt med beställarens byggledare. Du har också ansvar för arbetsmiljö inom blocket.

Som BC för Mark och grundläggning har du personalansvar för en grupp om två till tre tjänstemän. Tillsammans leder ni produktionsarbetena via UE (underentreprenörer).

Merparten av de flesta grundläggningsarbetena är redan utförda och den stora volymen arbeten som kvarstår är markarbeten så som schakter, vägarbeten och finplanering.

Personliga egenskaper
Du är social och bra på att kommunicera med människor, vidare har du lätt för att planera och arbeta strukturerat. Du är resultatorienterad och har sinne för helheten både produktionsmässigt och ekonomiskt. Du trivs i stora projektorganisationer och gillar utmaningar.

Kunskapskrav:

- Erfarenhet av framförallt markarbeten/schakt men också kunskap om grundläggning.
- Erfarenhet att styra och följa upp UE
- Kunskap i ABT06
- Förståelse gällande budgetering och kostnadsuppföljning
- God kunskap i att prata och skriva på engelska.
Kontakt:
Tobias Wilén
HR
tobias.wilen@zueblin.se
072-573 45 08
Veröffentlicht ab:
13.09.2016